Kayıtlar

Burun Dolgusu Sonrası Masaj Gerekir mi?

Resim
Normalde burun estetiği ameliyatı sonrasında, atelin çıkarıldığı 1. hafta ve sonrasında olmak yapılabilen burun masajının dolguyla burun estetiği sonrasında da yapılıp yapılmaması konusunda tartışma mevcuttur. Dolgu maddesinin enjekte edilen alana ödem giderici jeller kullanılarak hafif masaj yapılması genellikle yeterli olmaktadır. Dolgu maddesinin doğru yere enjekte edilmesi, çok yüzeyel enjeksiyonlardan kaçınılması önemlidir. Bununla birlikte, dolgu enjekte edilen bölgeye abartılı ve yanlış masaj yapılması, ödeme, dolgunun yayılmasına ve etkisinin azalmasına enden olabilir. Aynı şekilde, dolgu enjekte edilen alan burundaki gözlük takılma sahasında ise, gözlük kullanılmasını birkaç hafta ertelenmesi uygun olabilir.

Burun dolgusu sonrası masaj ile ilgili olarak, ne kadar süre masaj yapılması gerektiği ve ne kadar baskı uygulanması gerektiği konusunda tartışma devam etmektedir. Burun üzerinde sınırlı bölgelere dolgu uygulaması sonrasında, genellikle burun masajı gerekli değildir. Dokt…

Hyaluronik Asit Dolgu Maddesi Olarak Nasıl Etki Eder?

Resim
Hyaluronik asit (HA), bağ dokusunun ana bileşenlerinden biri olan ve hücreleri çevreleyen jelatinimsi bir matris oluşturan bir polisakkarit molekülüdür. Hiyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir maddedir. Gözlerde ve eklem aralıklarındaki sıvılarda en yüksek konsantrasyonlarda bulunur. İlaç olarak kullanılan hiyalüronik asit, horoz taraklarından çıkarılır veya laboratuarda bakteriler tarafından üretilmektedir. Hyaluronik asit, eklemlerde ve diğer dokularda bir yastık ve yağlayıcı olarak işlev görür. Buna ek olarak, vücudun doku yaralanmasında verdiği yanıt esnasında da üretilmektedir. Hyalüronik asit, eklemleri yağlayan, gözbebeklerinin şeklini koruyan ve bağ dokusunun önemli bir bileşeni olan yapışkan kaygan bir maddedir. Daha teknik düzeyde, hiyalürik asit, bir glikozaminoglikan (mukopolisakarit olarak adlandırılır), uzun dalsız polisakkarit (kompleks şeker) olup, glikuronik asit ve N asetil glikosaminin tekrar eden dimerik birimlerini kapsar. Hyaluronik asit içere…

İdeal Burun Dolgusu Özellikleri ve En İyi Burun Dolgusu

Resim
İdeal burun dolgusu için gereken özellikler tartışmalı da olsa; "Use of hyaluronic acid fillers for the treatment of the aging face" isimli makalede özetlenilen ideal dolgu maddesi özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek uygun olabilir:
Enjeksiyon sonrası tekrarlanabilir sonuçlar üretmesiUzun ömürlü olması (1 ila 2 yıl arasında sürmesi) Kolay uygulanabilir olmasıEnjeksiyonda ağrısız olması ya da daha az ağrıya neden olması Allerji reaksiyon riskinin oldukça az olması  ve uygulama öncesi cilt testlerinin gerekmemesiKanserojen olmamasıNonteratojenik olması (gebelik esnasında anne adayının maruz kalması durumunda bebeği etkilememesi)Cilde enjekte edildikten sonra enjeksiyon yerinden göç etmemesi Dolgu maddesi paketinin oda sıcaklığında saklanabilmesiUzun raf ömrüne sahip olmasıİletilebilen tüm hastalıklardan arındırılmış olmasıGeçici burun dolgu maddeleri ile kalıcı burun dolguları arasında hala devam eden bir tartışma mevcuttur. Kalıcı dolguların yan etki riski geçici dolgulara …

Burun Dolgusu, Burun Hacmini Küçültmez!

Resim
Burun dolgusu ya da dolgu ile burun düzeltme işlemleri isminden de anlaşıldığı gibi "dolgu", "doldurma", "ekleme" anlamında bir işlem yapılmaktadır. "Dolgu" kelimesinin anlamı "bir oyuğun, bir kovuğun içine doldurulan madde" şeklindedir (kaynak: www.seslisozluk.net). Yani burada yapılan işlem - burun dolgusu - olduğundan, burun dolgusunun anlamı, burun üzerindeki çukur alanların doldurulması, burun üzerinde yüzeyden çökük olan ya da hacim olarak küçük olan alanların dolgu maddesi ile genişletilmesi anlamında kullanılmaktadır. Yani burun dolgusu, burun hacmini büyütür ve ameliyatsız burun küçültme (zaten bu ifade de bilimsellikten uzak duruyor!) yöntemi olarak kabul edilemez.

Burun dolgusu özellikle önceden ameliyat olmuş ya da burun travması geçirmiş ola hastalarda, asimetrik alanların doldurularak giderilmesi için ameliyat dışı ve pratik bir işlem olarak düşünülmelidir. Her hasta burun dolgusu için uygun değildir. Bu konuda kararın s…

Burun Dolgusu Uygulaması Sonrası Gebelik Riskli midir?

Resim
Burun dolgu maddeleri arasında en eski olan ve en yaygın kullanılanı hyaluronik asit içeren ürünlerdir. Güncel yayınlara dolgu maddelerinin gebelik ve emzirme dönemlerindeki güvenilirliği net değildir. Hyaluronik asit bir çok farklı alanda kullanılmaktadır. Bununla birlikte gebelik ve emzirme döneminde burun dolgusu enjeksiyonunun yapılmaması en uygun olandır. Hyaluronik asit burun dolgusu yapılmış olan hastalarda gebe kalınması durumunda gebeliğin sonlandırılmasının gerekli olmadığı savunulmaktadır. Gebelik ve emzirme durumu olan hastaların mutlaka dolguyla burun estetiği öncesinde doktorlarına bilgi vermesi ve işlemin uygun olup olmadığını danışmaları gerekmektedir.
Gebelik öncesi enjekte edilen bir dolgu maddesinin sizin için bir soruna neden olup olmayacağı konusu şüpheli ve tartışmalıdır. Bu amaçla, gebeliğinizi ve emzirme işlemini tamamlayana kadar burun dolgusunu ertelemeniz uygundur.

Dolgu maddeleri arasında özellikle hiyalüronik asit içerikli olan ve lidokain içermeyenler g…

Burun Dolgusu Uygulamasından Sonra Sonucu Görmek İçin 2 Hafta Bekleyin!

Resim
Burun dolgusu uygulamasından sonra burun üzerinde şişlik olması doğaldır. Burun dolgusu yapılırken sonuçta cildi delerek geçen ince iğneler kullanılmaktadır yani hehangi bir madde enjekte edilmese bile, iğnenin batırılması bile ödem ve nadiren de ortaya çıkan cilt altında kan sızması için yeterli olmaktadır. Burun dolgusu esnasında kullanılan dolgu malzemesinin özelliklerine, iğnenin kalınlığına, iğnenin batırılma sayısına, enjekte edilen dolgu miktarına, hastanın iyileşme özelliklerine göre işlemden hemen sonra ortaya çıkan burun ödemi ortaya çıkmaktadır. Dolgu ile burun estetiği sonuçta pratik ve ofis şartlarında yapılır bir uygulama olsa da; işlemden hemen sonra çıkan ödemin 2 haftaya kadar sürebileceği unutulmamalıdır. Genelde ilk dolgu uygulamasından sonra 2 hafta kadar beklenilmesi ve soucuna göre değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Yine dolgu sonrası ödemi etkileyebilecek başka bir faktör de önceden burun ameliyatı yapılıp yapılmamasıdır. Özellikle ödem süresi öncede…

Silikon Enjeksiyonu ve Riskleri

Resim
Dolgu uygulamaları ile ilgili son yıllarda artan talep üzerine, kalıcı dolgu uygulamaları ve yarı kalıcı dolgu uygulamaları için farklı ürünler piyasaya dürülmeye başlanmıştır. Kalıcı ve vücutta emilmeyen bir ürün olan silikon içeren jel, sanayi tipi silikon, silikon mikropartiküller ve daha birçoğu kanıta dayalı tıbbın aksine silikon bazlı ürünlerin doku içi enjeksiyonlarda kullanılması sonucu iddi doku reaksiyonları, nodül oluşumu, pürüzlenme ve doku değişiklikleri ile sonuçlanan fibrozis ve yabancı cisim granülomları ortaya çıkabilmektedir. Yabancı cisim reaksiyonu ve parlak refrakter silikon materyal eşlik edebildiği silikon enjeksiyonuna bağlı ortaya çıkan tümöral kitleler siliconoma ya da silikonOma olarak adlandırılmaktadır. Silikonomalar ve skarlaşma, silikon enjeksiyonlarının 3 haftadan on yıla kadar değişen sürede ortaya çıkabilir. Silikon içeren ürünlerin vücuda dolgu malzemesi olarak kullanılması uygun değildir. Özellikle yüz bölgesine enjeksiyonlar sonucunda ciddi doku k…

Burun Dolgusu ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Resim
En İyi Burun Dolgusu Materyali Hangisidir? Dermal dolgu maddeleri, kayıp hacmi düzeltmek, pürüzsüz ince çizgileri ve derin kırışıklıkları düzeltmek veya yüz hatlarını düzeltmek için derinin altına enjekte edilen jel benzeri maddelerdir. Her bir dermal dolgu belirli bir doku, yoğunluk ve enjeksiyon derinliklerine sahip olacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir ve belirli dolgular için belirli dolgular daha uygundur. Ameliyatsiz burun duzeltme için kullanılan dermal dolgular "burun dolgusu" olarak kullanılmaktadır. Burun dolgusunun istenen ideal özellikleri aşağıdaki gibidir:
kolay uygulanabilir olmasıyan etki olasılığının düşük olmasıuygulama alanında, doku reaksiyonu riskinin az olmasıuygulanınca doğal bir şekilde yayılmasıfiyatının uygun olmasıetki süresinin uzun olması Aslında tüm özellikleri içeren şu dolgudur ya da "x dolgusu en iyi burun dolgusudur" şeklinde söyleyebilmek kolay olmasa da; yukarıdaki maddeler arasuıdna etki süresi hariç geri kalanlarını içe…