Yayınlar

Mart, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hyaluronik Asit İçeren Burun Dolgularının Avantajları ve Dezavantajları

Resim
Dermal Dolgu Çeşitleri Şu anda mevcut malzemeler, biyolojik olarak parçalanamayan (kalıcı) veya biyolojik olarak parçalanabilir (geçici) olarak geniş bir alt kategoride olabilir. Biyolojik olarak bozunabilir materyaller, ara veya uzun süreli olarak daha da fazla bölünebilir. Kalıcı malzemelere örnek olarak sıvı silikon (örn., Silikon®), süspansiyon içindeki katı silikon partiküller (örn., Bioplastique®), sığır kollajenli polimetil metakrilat mikroküreler (örn. Artecoll®), modifiye edilmemiş hiyalüronik asitli akrilik hidrojel partikülleri (örn., Dermalive) ®), kalsiyum hıdilaksilapatit (örneğin, daha önce Radiance olarak adlandırılan Radiesse®) ve çeşitli poliakrilamid jel formülasyonları (örneğin, Aquamid®).Bu kalıcı dolgu maddelerinin çoğu, gecikmiş yabancı cisim tipi reaksiyon riskiyle ilişkilidir. Biyobozunur malzemeler arasında, polilaktik asit mikroküreleri (ör., New-Fill®), doku kültüründen (örn., CosmoDerm®), otolog yağ ve kollajen greftlerinden allojenik insan kolajeni ve…

Dolgu Maddesi Deri Altındaki Çökük Alanları Nasıl Kaldırır?

Resim
Yukarıdaki animasyon videosunda, dolgu maddelerinin derinin altına enjekte edilmesi sonucu volüm etkisi ile çukur olan yeri nasıl kaldırdığı anlatılmış. Buradaki basit bilginin dışında, hyaluonik asit içeren dolguların kollajen üretimini tetiklemesi, su tutulumunu sağlayarak doğal bir deri altı ödemine neden olması etkisi de mevcut. Hyaluronik Asit İçeren Dermal Dolgu Maddeleri Nasıl Etki Ederler? linkine tıklayarak dermal dolgu maddelerinin nasıal etki ettiğini daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz.